Belgische christelijke datingsite dating hints and etiquette

Rated 4.15/5 based on 721 customer reviews

Kassatruc Wordt vooral toegepast in fastfoodrestaurants waar de bestelling bij een rijenkassa geschiedt. De frauduleuze kassamedewerker schat de klant in en besluit dan de wisseltruc wel of niet uit te halen in samenwerking met een collega.

Het komt ook voor dat particulieren een spookfactuur per e-mail ontvangen.

• listige kunstgrepen: dit is het stellen van bedrieglijke handelingen, manoeuvres. Diefstallen gepleegd door een gehuwde ten nadele van zijn echtgenoot, door een weduwnaar of een weduwe wat zaken betreft die aan de overleden echtgenoot hebben toebehoord, door afstammelingen ten nadele van hun bloedverwanten in de opgaande lijn, door bloedverwanten in de opgaande lijn ten nadele van hun afstammelingen, of door aanverwanten in dezelfde graden, geven alleen aanleiding tot burgerrechtelijke vergoeding. N, 25 september 2001 (Procureur-generaal bij het Hof van Cassatie inzake A. Omdat een vlotte babbel hier cruciaal is, spreekt men ook van babbeltrucs.

Bij oplichting moet de dader niet enkel 'wetens handelen' maar hij moet daarbij ook nog het oogmerk hebben om zich andermans zaak onrechtmatig toe te eigenen. Varianten zijn geld voor leges vragen om een uitkering of verblijfsvergunning te krijgen, of geld voor een treinkaartje; De malafide touroperator: De oplichter benadert toeristen voor een trip naar een bekende trekpleister.

Daarenboven vereist oplichting, buiten bedrieglijk opzet en afgifte aan de beklaagde van zaken, als bedoeld in art. Als de toerist betaald heeft wordt een afspraak gemaakt om op een bepaalde tijd op een verzamelpunt te verschijnen.

Het moeten uitwendige dus zichtbare en tastbare handelingen zijn; een louter mondelinge bewering (leugen) volstaat niet. De verschoningsgrond geldt echter niet voor de eventuele samenhangende misdrijven zoals valsheid in geschriften en valse naamdracht. Ieder ander persoon die aan deze diefstallen deelneemt of die de gestolen voorwerpen of een gedeelte ervan heeft, wordt gestraft alsof de vorige bepaling niet bestond. Een eenvoudige leugen die op zichzelf geen listige kunstgreep in de zin van art. oplevert, kan de door voormeld artikel bedoelde kunstgreep uitmaken wanneer hij gepaard gaat met een door een beklaagde op touw gezette enscenering waardoor aan die leugen kracht en geloofwaardigheid wordt toegevoegd, en die determinerend is voor het bereiken van het doel, zich door die handelwijze gelden te doen overhandigen, of in combinatie wordt aangewend met een geheel van andere praktijken van een beklaagde die bedoeld zijn om misbruik te maken van het vertrouwen en andere te misleiden, waarbij het gebruik van valse hoedanigheden slechts één van de praktijken is. Meestal gaat het hier om kleine criminelen die hun slachtoffers voor kleinere bedragen oplichten.

die manoevers die determinerend moeten zijn voor de afgifte of aflevering moeten op hun beurt aan minstens één van volgende voorwaarden voldoen: - ze moeten ofwel bedrieglijk zijn - ze moeten ofwel gepaard gaan met uitwendige handelingen die aan de kunstgreep een bepaald krediet toekennen. Poging tot oplichting: Ook de poging tot oplichting is strafbaar gesteld. In toeristische gebieden zijn toeristen vaak gemakkelijke prooien.

Leave a Reply